Forbrukslån
Forbrukslån

Å ta opp lån kan være en god ting, om en har en økonomisk floke å løse. Normalt har de aller fleste en plan for et forbrukslån og hvordan en skal betale tilbake. Alle muligheter og utvalg av lån er undersøkt på forhånd. Ut fra dette legger folk opp en plan som tar høyde for de økte utgiftene som vil komme. Når en plan ikke fungerer eller en ikke følger planen; det er da en får problemer.

Første steg på veien ut av gjeldskrisen

Når du ser at gjelden vokser deg over hodet og tilbakebetalingen ikke fungerer – stopp all unødig pengebruk. Begynn å lage deg en plan. Aller først må du få en oversikt over økonomien og et bilde av hvor det gikk galt. Deretter MÅ du ta kontakt med alle kreditorene dine, hvor du har forbrukslån og andre kreditter. Denne kontakten bør være skriftlig i form av brev, eventuelt e-post. Her forklarer du situasjonen og viser at du vil betale, men at det akkurat nå er vanskelig. Det er smart å foreslå en løsning, eller avtale et møte om mulig, for å diskutere hvordan en best løser dette.

Veien videre uten nye forbrukslån

Når du har fått en avtale med kreditorene dine er det en del mer som må ordnes. Gå ordentlig gjennom hele den økonomiske situasjonen din, og sett opp et budsjett. Hvilket forbrukslån skal betales mest på, hvor mye har du til løpende utgifter og videre. Pass på at du er nøktern, men samtidig ikke undervurderer utgiftsnivået. Dette budsjettet kan også være smart legge frem for kreditorene for å vise betalingsvilje. Da kommer selve gjennomføringen, det kan være hardt i begynnelsen, men målet om en vei ut av gjeldskrisen er lyset i tunnelen.