Forbrukslån
Forbrukslån

Det finnes ikke særlig mange varianter av norske forbrukslån, og forskjellene pleier vanligvis å ligge i rentekostnadene til de ulike lånetilbudene. På tross av dette plasseres lån likevel inn i forskjellige kategorier, slik at forbrukeren kan finne et gunstig tilbud som samsvarer med egne behov.

Smålån

Smålån defineres som vanlige forbrukslån hvor lånesummen ligger på under 50 000 kroner, og den eneste forskjellen er derfor at lånebeløpet er mindre enn det som anses som normalt. Disse lånene stiller ikke like strenge krav til søkeren som andre typer lån – noe som resulterer i kort behandlingstid og rask utbetaling pengene.

Forbrukslån til refinansiering av gjeld

Et vanlig forbrukslån kan brukes til å nedbetale gammel gjeld, og dette er man nødt til å fortelle banken før man søker. De må gjøre en helhetsvurdering av søkeren, hvor de betrakter ulike faktorer ved kandidaten som inntekt, formue, gjeldsnivå, betalingsevne og betalingsmotivasjon. Denne låneformen er svært gunstig for dem som har mye gjeld i form av mindre lån.

Et standard-forbrukslån

Det vanlige forbrukslånet kjennetegnes av store lånebeløp, hvor den øvre lånegrensen kan strekke seg opp til 400 000 kroner. Rentene for slike lån ligger innenfor 10 til 20 prosent, og derfor burde man undersøke tilbudene til de ulike bankene før man takker ja!