Forbrukslån
Forbrukslån

Banken kontakter et kredittopplysningsbyrå så snart de har mottatt din søknad om forbrukslån. Slik skaffer de nødvendig informasjon til en kredittvurdering. Et dårlig resultat vil tilsi at du ikke er betalingsdyktig, og i værste fall får du avslag eller en økning i rentesatsen. En modell med poengskala fra 0-100 benyttes til kredittvurderingen. Resultatet vil vise om du har høy, middels eller lav risiko for å overholde dine betalingsforpliktelser overfor banken. Ideelt ønsker man en høy poengsum, som vil antyde at du er betalingsdyktig, og gir deg de beste mulighetene for å få lånet godkjent. Det blir som regel et avslag på søknaden dersom kredittscoren ikke er høyere enn 10-20 poeng,uansett hvilken type lån det gjelder.

Hvem sitter med informasjonen?

Det er en rekke kredittopplysningsbyråer som sitter med den nødvendige informasjonenen som benyttes ved en kredittvurdering. Det er disse byråene som bistår banken og andre finansieringsselskaper, til å undersøke om du kan få innvilget et forbrukslån. Kredittopplysningsbyråene samler informasjon fra flere ulike kilder, og opplysninger kan være tilgjengelig fra tre år tilbake i tid. Blant disse kan man nevne Regnskapsregistrene, Norsk Eiendomsinformasjon, By og Sorenskrivere, Foretaksregistrene, Brønnøysundregistrene, Inkassoselskaper og Folkeregisteret.

Hva bestemmer din kredittscore?

Summen av en rekke punkter bidrar til avgjørelsen av din poengscore i en kredittvurdering i forkant av et forbrukslån. En lavere alder gir færre poeng, betalingsanmerkninger, gjentatte adresseendringer, varierende inntekt, om du er innehaver av enkeltpersonforetak, og om du har inkassokrav. Betalingsanmerkninger er svært uheldige for din kredittverdighet, og gir deg lav score. Denne poengsummen vil bli stående inntil du har gjort opp for deg. Det beste for en god kredittscore er en stabil inntekt. Er det store svingninger kan det indikere en ustabil lønn, og dermed så tvil om din betalingsdyktighet.