Forbrukslån
Forbrukslån

Nyere undersøkelser bekrefter det ekspertene lenge har påpekt, nemlig at unge forbrukere har mye lettere for å havne i et økonomisk uføre enn den eldre generasjonen. Grunnene til dette er sammensatt, men skyldes i hovedsak mangelen på økonomisk erfaring. Det kommer ofte som et sjokk på den unge og måtte plutselig ta ansvar for sin egen økonomi. Regninger må betales, og dagligvarer må handles inn til faste tider hver uke, med den ulempe at man fort kan gå tom for penger. I tillegg kommer manglende erfaring med låneprodukter som bl. a forbrukslån.

Slik unngår du å havne i fella

For det første kan man godt bruke forbrukslån til å realisere ønsker man har om å kjøpe inventar og andre typer forbrukervarer. Det er likevel viktig at man har respekt for slike lån, og planlegger i forveien slik at de kan tilbakebetales. For det andre er det viktig å sette opp et månedlig budsjett hvor alle inntekter og utgifter tas med i betraktningen. Her er det viktig å være realistisk, og det kan være smart å samle alle kvitteringer gjennom en måned for å få en god oversikt over eventuelle skjulte kostnader.

Derfor burde du budsjettere

Grunnen til å budsjettere er enkel ved at du slipper å ende opp med betalingsanmerkninger. Disse kan på sikt føre til at det blir ekstremt vanskelig å ta opp boliglån og billån, noe som kan hemme en person i lang tid. Det er ikke noe i veien for å ta opp et forbrukslån såfremt man vet at økonomien kan tåle det. Viktigst av alt er å inkludere alle budsjettposter man mener er realistiske, samt at en fast sum penger settes til side hver måned. Dette kan være den nødvendige redningen når du trenger det.