my credit Forbrukslån
my credit Forbrukslån

my credit er en av de få finansagentene som kan skaffe forbrukslån til personer som har betalingsanmerkning. Les vår omtale her. Produktet kalles for inkassolån, og er ment som en hjelp til å betale ut den gjelda som har resultert i anmerkningen. Vanlige forbrukslån krever ikke at du stiller med sikkerhet. Med inkassolån stiller det seg annerledes. Dette er et produkt my credit tilbyr i samarbeid med et par av bankene finansagenten representerer. Normalt får man ikke forbrukslån, eller noen annen form for kreditt eller lån, dersom man har betalingsanmerkning. Her er det altså annerledes, men det kreves normalt sikkerhet for lånet.

Forbrukslån og sikkerhet

For å få et forbrukslån til refinansiering gjennom my credit, må du kunne stille med sikkerhet i from av egen bolig eller tilsvarende eiendom som banken kan ta pant i. Har du ikke dette, er kausjonist et alternativ, men det er en løsning man bør tenke nøye igjennom. Den personen som får et kausjonsansvar for din gjeld, kan bli sittende med et betydelig problem dersom du misligholder det nye lånet som brukes til refinansiering. Kausjonisten er nemlig juridisk ansvarlig for gjelda, på lik linje med den som låner pengene.

Bedre renter på forbrukslån med sikkerhet

Dersom du klarer å stille med sikkerhet for lånet, vil rentebetingelsene bli bedre enn det som er vanlig for forbrukslån. Den laveste nominelle renta er marginalt bedre, men den høyeste er langt lavere enn det som gjelder for usikrede forbrukslån. Hva rentetilbudet blir fastsettes også her etter en individuell vurdering, men nominelt kan du forvente en rente på mellom 6% og 11%. Effektiv renten inkluderer etableringsgebyret og terminomkostningene for de månedlige avdragene. Refinansiering av spesielt kredittgjeld lønner seg når man gjør det på dette viset. De månedlige kostnadene kan bli betydelig lavere, og det kan gå raskere å bli gjeldfri.

Les: Dette er nominell og effektiv rente.